Album

Cell

Release Date: 28/03/2011

Produced By: Montonn Jira

Label: Sony Music Thailand

 
Title    
Cell    
สวนดอกไม้    
ราตรีไร้นาม    
เวทนา    
พระอาทิตย์ทรงกลด    
Xy    
พลูโตที่รัก    
จันทร์เจ้า    
Vaccine    
นิรันดร์    
ฝันกลางวัน